TAROT İLE İÇSEL YOLCULUK

  • 14/01/2019

Bu çalışma, 4 günlük, toplamda 24 saat kadar süren bir "içsel yolculuk" deneyimidir. Programımız ayda 6 saat olmak üzere toplam 4 ayda tamamlanacaktır.

"içsel yolculuk" nedir?

Bu deneyim, kendi derinliklerimizde saklı olan ışığımızın farkına varabilmektir. Dinlenmiş bir beden ışığıyla yaşama ‘’uyanmış‘’ OL’arak ‘’merhaba‘’ diyebilmek ve böylelikle yaşamın sesini de beraberinde duyabilmektir.

İnsan kendi derinliklerinin ‘’korkutucu‘’ olduğu inancına götüren onun bu derinliğin dilini henüz keşfedememişliğidir ve biz bu dilin aslında yaşamımızda nasıl büyük bir ışığın kaynağı olduğunun farkına vardığımızda tüm süreç de yenilenir.

Yenilenen her neyse orada artık yaşam diridir ve bu dirilik yaşamı onunla iletişim kurulabilecek bir hale getirir. Artık onunla paslaşılarak top ağlara vardırılabilecektir.

‘’Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.‘’ diyorsak, “Peki, nasıl?‘’ ın kapılarını aralamanın vakti gelmiştir.

NASIL?

Bunu başarabilmenin tek yolu vardır:

BEYNİMİZİ BÜTÜNSEL KULLANMAK!

NASIL?

*Dansla
*Müzikle
*Resimle
*Meditasyonla
*Mitolojiyle
*Astrolojiyle
*Numerolojiyle
*Kabalayla
*Esmalarla
*Ezoterizmle

Peki, bunlar ne işe yarar?

*Dans, bedeni uyandırır.
*Müzik, işiti gücümüzü uyandırır ve ‘’Evrenin Şarkısı‘’ duyulur.
*Resim, görsel gücümüzü uyandırır ve ‘’Yarının Resimleri‘’ görünürleşir.
*Meditasyon, hissel gücümüzü uyandırır ve ‘’Yüreğimizin Gücü‘’, ‘’Yaşam Gücümüz‘’ olur.
*Mitoloji, ‘’Doğanın Dilini'’ öğrenebilmek için gereklidir.
*Astroloji, resmi ‘’Bütün‘’ görmeyi öğretir bize ki o resim ‘’Yaşam‘’ dır.
*Numeroloji, sayıların sırlı bilgeliğidir ve nasıl da her şeyin bir işaret olduğunun yolculuğumuzda biz bu işaretlerin farkına vardığımızda dilidir. 
*Kabala, ‘’Yaşam Ağacı‘’ nın bilgeliğidir. O, bizi gücümüz olan ‘’Asa‘’ ya götürecektir ve o yüreğimizden öte bir ışıkta okunacak değildir ki orada herkes ve her şey ‘’BİR'’ dir.
*Esma, ‘’Yaşamın Dili‘’ dir ve bu dilin yüreğimizce okunabilecek bir diriliğidir. 
*Ezoterizmse görünenin ardında neler saklı olduğunu fark etme sürecidir.

‘’Yaşam Yolu‘’ anlatılabilecek değil; ancak yaşanabilecek bir ‘’deneyim‘’ dir ve ancak deneyimlendiğinde o ‘’ışık‘’ uyanabilir ve o artık uyanmışsa bilin ki ‘’Hiçbir şey eskisi gibi değildir.‘’; çünkü bir kez ‘’ışık‘’ ı gören artık ona sırtını dönmüşse de sırtını döndüğü bir şeyler olduğunun bilincindedir.

Biz bu ‘’DENEYİM‘’ i nasıl gerçekleştiriyoruz?

TAROT İLE İÇSEL YOLCULUK

1. Aşama

Tarot Tarot Söyle Bana

*Tarotun bize anlattığı sırlı akışlar (bu akışlar bana bir bağlantı sırasında özden aktarılmıştır)

Kainat Buluşması

*Ateş, su, hava, toprak deneyimleri ile ‘’Ruh‘’ ışığını yakma
*Bütünselleşme (Dünya Müzikleri ile Dans ve Meditasyon)

Gölgelerin Gücü Adına

*’’Büyük Arkana‘’ dediğimiz Tarotun ‘’Ruhsal Deste‘’ olarak geçen 22 Kartı
*Kartları tanıma
*Kartların ruhsal şarkılarını söyleme
*Her bir kartı meditasyon yaparak hissetme
*Bu hisleri renkli kalemlerle resimler yaparak görselleştirme

’’Doğa Işığı‘’ olan ’’Hayvan Rehber‘’ ler tanınır. Hepsi üzerine paylaşımlar gerçekleştirilir. Burada ‘’Yaşam Yolu‘’ ndaki her kavram ile ilgili derin paylaşımlar gerçekleşir.

Kahramanın Yolculuğu

*Kartların mitolojik ve astrolojik hikayeleri incelenir.

Medyumik Aktivasyon

*Burada derin bir ruhsal bağlantı çalışması ile ‘’Ruhsal Rehber‘’ ler tanınır.

Grup Tarot Terapi 

*Burada herkes kendinden yaşamı, yaşamda kendini OKU’maya başlar.

*’’Yaşam Savaşı‘’ ışığı yanmıştır.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

‘’Doğan Gün‘’ yenidir, bu artık kesindir.

Bu dönüştürücü ‘’DENEYİM‘’ in ilk aşamasına herkes davetlidir. 

2. Aşama

Aile ve Ruh Bağlarını Özgürleştirme

*Köklerin şifalanmasıdır bu çalışma, ‘’Anne‘’ ve ‘’Baba‘’, ‘’Yaşamın Kutsal Işığı‘’ dır ve bu ışık tüm yaşamdaki ışığın da kaynağıdır ve yaşamımızda ne varsa aslında sırrı orada saklıdır ve böylece ‘’Ruh‘’, ‘’Bilge‘’ liğinin kapılarını aralayacaktır.

Kainat Buluşması

*Tarotun ‘’Küçük Arkana‘’ dediğimiz ‘’Dört Element‘’i ifade eden 56 kartın hikayesiyle çalışılır.

Ruhsal Astroloji

*Zodyak dediğimiz on iki burç BİR’leşimi ile ‘’Yaşam Döngüsü‘’ ni OKU’ma

* Kendini ve ‘’Yaşam‘’ ı okuma

Esmalar

*Her biri bir ‘’Altın Işık‘’tır ve OKU’nur.
*Bu OKU’ma anlatılan değil, anlaşılandır.

Hayatımızın Matematiksel Gizemi

*Sayıların ‘’Gizli Bilge‘’ liğidir.
*''Pisagor'' burada bize ''canlı'' olarak rehberlik edecektir.

Ruhsal Tarot Seansı Nasıl Yapılır?

*Bizim için ‘’Gelecek'’ olan değili oldurulandır ve bu OL’anın ışığında ‘’Yol'' olmaktır.
*Her şey burası için vardır ve buraya varıldığında her şey ‘’Kanat'’ lanmış artık ve ‘’Yaşam‘’ ın ışığıdır.
*Her yaktığımız ışığın, ‘’Yaktığımız Işığımız`’ olduğu anlaşılır.

İşte, şimdi, ‘’İnsan‘’, ‘’Yaşam‘’ dadır.

Diğer Yazılar