SEHER KAYAALP (Uzm. Psikolog)

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Psikoloji(İngilizce)  bölümü ( %100 burs ile)  2.’ lik mezun oldum. Sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans eğitimimi 2018 yılında bitirdim. Lisans stajımı  Gazi Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Erişkin  Psikiyatri   de yaptım. Klinik Psikoloji uzmanlık stajımı da Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi  Erişkin Psikiyatri de tamamladım.  Nöropsikolojik   Test (BİLNOT BATARYASI) kapsamında olan; Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşaretleme Testi Türk Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, İşitsel-Sözel Öğrenme Testi, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi,  eğitimlerini aldım.    Ayrıca Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayarlı Araştırma Teknikleri (E-PRİME)  eğitimini aldım. Daha sonra da,  Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Genişletilmiş Formu Eğitimi kapsamında olan;  Matematik Testi, Okuma Testi, İşittiğini Yazma Testi,  Gördüğünü Yazma Testi, Saat Çizimi Testi, Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi, Harris Lateralleşme Testi, Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi, Sıralama Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi eğitimlerini aldım. Şu an da Bilişsel Davranış Terapisi üzerine eğitim alıyorum. Ayrıca da şu an Çoklu Kişilik Bozukluğunu konu aldığım bir kitap  çıkarmak üzereyim.

Diğer Yazılar