REİKİ EĞİTİMİ

  • 18/12/2018

Reiki çok eski bir teknikdir. Ellerle verilen bu  tekniği son derece güçlü fakat basit olup herkes tarafından rahatlıkla öğrenilebilir.
Reiki tekniği her varlıkta var olan ve tüm yaradılışın devamını sağlayan evrensel yaşam enerjisini yönlendirip herekete geçirmenin bir ilim ve sanatıdır.

Reiki üç seviyede öğretilir:

Birinci Derece Reiki:

Reikiye girişi, Reikinin tarihini, özelliklerini ve çeşitli el pozisyonlarıyla uygulama yöntemlerini kapsar. Reikinin kişiye ve çevresindekilere nasıl uygulandığı öğretilir. Ayrıca birinci derece uyumlaması ( inisiyasyon- güç aktrarımı) verilerek kişinin enerji alanı Reiki enerjisine açılır.

İkinci Derece Reiki:

Reikinin kişiye, çevresindekilere ve günlük yaşama uygulanması detaylı olarak öğretilir. Ayrıca enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü ve kullanımları öğretilerek kişi ikinci derecenin uyumlaması ile hem bu sembollerin enerjisine, hem de daha yüksek frekanslı Reiki enerjisini almaya açılır.

Birinci ve İkinci derecede Reikiyi öğrenmek ve uyumlanmak ve bunun günlük hayata uygulanması kişinin hem kendisinin hem çevresindekilerin tüm yaşamını değiştirip, mucizeler yaratacak kadar güçlüdür.

Üçüncü Derece Reiki:

Bu derece Reikinin birinci ve ikinci derecelerini yoğun olarak kullanıp, daha ilerlemek isteyenler içindir. Birinci ve ikinci aşama olarak iki kademelidir. Üçüncü derece 1. Aşamada ileri terapi teknikleri ve üçüncü derecenin sembolleri öğretilir. Üçüncü derece 2. Aşama ise Reiki öğretmenliği derecesidir. Bu seviyede Reikinin uyumlama ve başkalarına aktarma- öğretme teknikleri öğretilir. Bu dereceyi öğrenmek Reikiyi kendilerine yaşam yolu yapmak isteyen ve edindiği bilgilerin sorumluluğunu taşıyabilecek kişiler için olup, kişinin içtenliği ve arzusu çok önemlidir.

Reiki kişinin yaşamını her alanda etkileyen çok güçlü bir enerjidir. Kişiye sadece fiziksel şifa getirmekle kalmaz, kişinin frekansını yükselterek evrensel enerji ve bilinçle birleşmesini sağlar. Dengesizliklerin olduğu durumlara denge getirir.

Kişi Reikiye uyumlandıktan sonra bu enerjiyi ne zaman ve hangi amaçla (kendinin ve bütünün en yüksek hayrına) isterse bütün yapacağı şey ellerini enerji vereceği şeyin veya kişinin üzerine koymaktır. Enerji otomatik olarak akmaya başlar. Reikiyi yönlendiren terapist değil, evrensel bilinçtir. Bu nedenle Reiki enerjisi kişinin ihtiyacına göre akarak en çok şifa gereken yerlerde kendi kendine yoğunlaşır.

Reiki hem alıcı hem de terapist için son derece güvenlidir. Terapistin kendi enerjisi olmadığı için yorucu değildir. Terapiden sonra hem alıcı hem de terapist kendisini bu evrensel sevgi dolu enerjiyle yıkanıp, arınmış hisseder. 

Reiki kişiye akarken hem enerji bedendeki hem de fiziksel bedendeki dengesizlikleri dağıtarak o bölgedeki frekansı yükseltir. Düşük frekanslı enerjinin parçalanarak dağılmasını sağlar. Sonuç olarak yaşam gücünün akışını onarıp, sağlıklı ve doğal olarak akmasını gerçekleştirir.

Terapi ya da eğitim almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Yazılar